Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast

II K 145/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Grajewie z 2018-10-12

Sygn. akt II K 145/17

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego w sprawie ustalono następujący stan faktyczny:

W dniu 4 października 2012 roku w Kancelarii Notarialnej J. K. w G. została zawarta pomiędzy S. i A. Z. a Ł. Z. (1) umowa darowizny. Na podstawie powyższej umowy Ł. Z. (1) stał się właścicielem nieruchomości rolnej składającej się z zabudowanych działek rolnych położonych w obrębie R., oznaczonych numerami (...), (...), niezabudowanej działki rolnej położonej w obrębie M. Ł. gm. R. oznaczonej numerem geodezyjnym (...), niezabudowanych działek rolnych położonych w obrębie O. gm. R. oznaczonych numerami geodezyjnymi (...), udziału wynoszącego 1/7 części we własności niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie K. gm. R. składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym (...).

Ł. Z. (1) od maja 2010 roku zamieszkuje na terenie Wielkiej Brytanii, nie zamierzał wracać do Polski i prowadzić produkcji rolnej. Po przekazaniu mu własności gospodarstwa rolnego umówił się z W. M. (1), że ten będzie obrabiał jego grunty rolne, pobierał z nich plony. Ł. Z. (1) występował do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskami o dopłaty do gruntów mimo, że nie prowadził produkcji rolnej.

W dniu 15 maja 2013 roku Ł. Z. (1) jako producent rolny o nr identyfikacyjnym (...) złożył w Biurze Powiatowym (...) Oddziału (...) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w G. wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych za rok 2013 na działki ewidencyjne o numerach geodezyjnych: (...) położoną w obrębie wsi K., (...) położone w obrębie O., (...) położoną w obrębie M. Ł., (...), (...) położone w obrębie R.. Na podstawie decyzji otrzymał płatność bezpośrednią do gruntów rolnych w kwocie 8.757,89 zł, na podstawie kolejnej decyzji przyznano mu płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi (płatność (...)) w wysokości 2.558,16 złotych.

W dniu 13 maja 2014 roku Ł. Z. (1) jako producent rolny o nr identyfikacyjnym (...) złożył w Biurze Powiatowym (...) Oddziału (...) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w G. wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych za rok 2014 na działki ewidencyjne o numerach geodezyjnych: (...) położoną w obrębie wsi K., (...) położone w obrębie O., (...) położoną w obrębie M. Ł., (...) (...) położone w obrębie R.. Na podstawie decyzji otrzymał płatność bezpośrednią do gruntów rolnych w kwocie 8.820,19 zł oraz kwotę z tytułu zwrotu dyscypliny finansowej w wysokości 9,95 zł. Na podstawie kolejnej decyzji przyznano mu płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi (płatność (...)) w wysokości 2.558,16 złotych.

W dniu 15 czerwca 2015 roku Ł. Z. (1) jako producent rolny o nr identyfikacyjnym (...) złożył w Biurze Powiatowym (...) Oddziału (...) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w G. wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych za rok 2015 na działki ewidencyjne o numerach geodezyjnych (...) położone w obrębie R.. Na podstawie decyzji otrzymał płatność bezpośrednią do gruntów rolnych w kwocie 11.261,24 zł oraz płatność dodatkową w kwocie 1.173,88 zł. Ponadto otrzymał kwotę z tytułu dyscypliny finansowej w wysokości 33,95 zł oraz płatność dla młodych rolników w wysokości 2.560,16 zł. Na podstawie kolejnej decyzji przyznano mu płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi (płatność (...)) w wysokości 2.618,88 złotych.

W dniu 9 maja 2016 roku Ł. Z. (1) jako producent rolny o nr identyfikacyjnym (...) złożył w Biurze Powiatowym (...) Oddziału (...) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w G. wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych za rok 2016 na działki ewidencyjne o numerach geodezyjnych (...) położone w obrębie R.. Na podstawie decyzji otrzymał płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi (płatność (...)) w wysokości 2.558,16 złotych. Natomiast wniosek w przedmiocie przyznania płatności obszarowej oraz płatności dla młodych rolników w łącznej kwocie nie mniejszej niż 13.821,80zł nie został rozpatrzony.

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie następujących dowodów: wyjaśnień oskarżonego k. 107-109, zeznań świadków: M. M. k. 191, 66-67, 168 odw - 169, W. M. (1) k. 191 – 192, 47-48, 169 – 169 odw, A. K. k. 192, 77-78, W. C. (1) k. 192- 192 odw, 78 od słów Około 8, 9 lat temu” do k. 79, L. L. (1) k. 192 odw, 170, kopii wniosków i decyzji k. 2-46, uproszczonego wypisu z rejestru gruntów k. 57-63, kopii aktu notarialnego k. 111-114,informacji o stanie majątkowym k. 100.

Ł. Z. (1) nie odebrał zawiadomienia o rozprawie i po awizowaniu zostało ono zwrócone do Sądu. Zawiadomienie pozostawiono w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Wobec niestawiennictwa oskarżonego na rozprawie, na podstawie art. 389 § 1 kpk ujawniono wyjaśnienia oskarżonego złożone w trakcie dochodzenia. Słuchany w czasie postępowania przygotowawczego Ł. Z. (1) (k. 107 – 109) przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił, że jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne w R.. W maju 2010 roku oskarżony wyjechał do Anglii, gdzie mieszka i pracuje. W październiku 2012 roku rodzice postanowili przekazać mu gospodarstwo rolne, gdyż pozostali bracia wyjechali za granicę i nie zamierzali wracać do kraju. Oskarżony zgodził się przejąć gospodarstwo mimo, że nie zamierzał pracować na nim ani wracać do Polski. Po przekazaniu gospodarstwa oskarżony nie chciał postawać ziemi odłogiem. Wydzierżawił więc ziemię W. M. (1). Nie sporządzali na powyższą okoliczność umowy na piśmie. W. M. (1) nie płacił czynszu dzierżawnego, a wszystkie płody rolne zabierał dla siebie. Nie chciał dopłat do ziemi, w związku z tym oskarżony składał wnioski do (...) o dopłaty za lata 2013 – 2016 i otrzymywał dopłaty. Dopłaty wpływały na jego konto, z czego część pieniędzy przekazywał ojcu celem zakupu paliwa do ciągnika i na remont maszyn rolniczych, gdyż ojciec oskarżonego ma na swoje potrzeby kilka arów ogrodu warzywnego. Pozostałe pieniądze nadal są na koncie i oskarżony zamierzał przeznaczyć je na remont stodoły i obory oraz garażu. Wg oskarżonego, otrzymując dopłaty do gruntów nie wiedział, że wyłudza pieniądze. W. M. (1) opłaca pod nieobecność oskarżonego podatki za gospodarstwo (...) i po przyjeździe z Anglii oskarżony zwraca mu pieniądze z dopłat.

SĄD ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE:

Wyjaśnienia przyznającego się do winy oskarżonego zasługują na obdarzenie ich wiarą za wyjątkiem jego twierdzeń, że nie wiedział, iż składając wnioski o dopłaty oraz otrzymując dopłaty wyłudza fundusze.

Wyjaśnienia oskarżonego w przedmiocie, w którym Sąd uznał je za odpowiadające prawdzie znalazły odzwierciedlenie w pozostałych dowodach zgromadzonych w sprawie, za wyjątkiem zeznań W. M. (1) z postępowania przed Sądem.

Jak wynika z dowodów zgromadzonych w sprawie, w dniu 04.10.2012 roku w Kancelarii Notarialnej J. K. w G. została zawarta pomiędzy S. i A. Z. a Ł. Z. (1) umowa darowizny, na podstawie której oskarżony stał się właścicielem nieruchomości rolnej składającej się z zabudowanych działek rolnych położonych w obrębie R., oznaczonych numerami (...), (...), niezabudowanej działki rolnej położonej w obrębie M. Ł. gm. R. oznaczonej nr geodezyjnym (...), niezabudowanych działek rolnych położonych w obrębie O. gm. R. oznaczonych numerami geodezyjnymi (...), udziału wynoszącego 1/7 części we własności niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie K. gm. R. składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym (...) (por. treść kopii aktu notarialnego k. 111-114 oraz por. uproszczony wypis z rejestru gruntów k. 57-63, informację o stanie majątkowym k. 100).

Jak wynika z kopii wniosków i decyzji (k. 2-46) oraz zeznań świadka M. M. k. 191, 66-67, 168 odw - 169, w dniu 15 maja 2013 roku Ł. Z. (1) jako producent rolny o nr identyfikacyjnym (...) złożył w Biurze Powiatowym (...) Oddziału (...) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w G. wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych za rok 2013 na działki ewidencyjne o numerach geodezyjnych: (...)położone w obrębie wsi K., (...)położone w obrębie O., (...) położoną w obrębie M. Ł., (...) (...) położone w obrębie R.. Na podstawie decyzji otrzymał płatność bezpośrednią do gruntów rolnych w kwocie 8.757,89 zł, na podstawie kolejnej decyzji przyznano mu płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi (płatność (...)) w wysokości 2.558,16 złotych.

W dniu 13 maja 2014 roku Ł. Z. (1) jako producent rolny o nr identyfikacyjnym (...) złożył w Biurze Powiatowym (...) Oddziału (...) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w G. wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych za rok 2014 na działki ewidencyjne o numerach geodezyjnych: (...) położoną w obrębie wsi K., (...) położone w obrębie O., (...) położoną w obrębie M. Ł., (...) (...) położone w obrębie R.. Na podstawie decyzji otrzymał płatność bezpośrednią do gruntów rolnych w kwocie 8.820,19 zł oraz kwotę z tytułu zwrotu dyscypliny finansowej w wysokości 9,95 zł. Na podstawie kolejnej decyzji przyznano mu płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi (płatność (...)) w wysokości 2.558,16 złotych.

W dniu 15 czerwca 2015 roku Ł. Z. (1) jako producent rolny o nr identyfikacyjnym (...) złożył w Biurze Powiatowym (...) Oddziału (...) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w G. wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych za rok 2015 na działki ewidencyjne o numerach geodezyjnych (...) położone w obrębie R.. Na podstawie decyzji otrzymał płatność bezpośrednią do gruntów rolnych w kwocie 11.261,24 zł oraz płatność dodatkową w kwocie 1.173,88 zł. Ponadto otrzymał kwotę z tytułu dyscypliny finansowej w wysokości 33,95 zł oraz płatność dla młodych rolników w wysokości 2.560,16 zł. Na podstawie kolejnej decyzji przyznano mu płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi (płatność (...)) w wysokości 2.618,88 złotych.

W dniu 9 maja 2016 roku Ł. Z. (1) jako producent rolny o nr identyfikacyjnym (...) złożył w Biurze Powiatowym (...) Oddziału (...) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w G. wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych za rok 2016 na działki ewidencyjne o numerach geodezyjnych (...) położone w obrębie R.. Na podstawie decyzji otrzymał płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi (płatność (...)) w wysokości 2.558,16 złotych. Natomiast wniosek w przedmiocie przyznania płatności obszarowej oraz płatności dla młodych rolników w łącznej kwocie mnie mniejszej niż 13.821,80zł nie został rozpatrzony (por. także informacje zawarte na stronie (...) dot. Ł. Z. (1).

Jak potwierdził świadek M. M., płatności do gruntów przysługują beneficjentowi, który na dzień 31 maja roku, w którym został złożony wniosek jest posiadaczem, użytkownikiem działek rolnych zadeklarowanych we wniosku. Dopłata jest rekompensatą za poniesione nakłady i koszty związane z zakupem nawozów, paliwa, środków ochrony roślin, zakupów i remontów maszyn rolniczych. Osoba, która jest właścicielem gruntu, jednakże go nie obrabia samodzielnie albo za pośrednictwem osób trzecich nie ma prawa do dopłat. Jak wskazywał świadek, osoba przyjmująca wnioski nie udziela pouczeń co do zasad przyznawania dopłat, gdyż zasady te są zawarte w pouczeniach znajdujących się we wnioskach.

Wnioski o dopłaty, na ostatniej swojej stronie zawierają zapisy, z których wynika, że osoba składająca wniosek została uprzedzona o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia z art. 233 § 1 i 6 kk, z art. 297 § 1 i 2 kk oraz osoba taka oświadcza, że znane są jej zasady przyznawania płatności oraz pomocy finansowej objętych wnioskiem o przyznanie płatności (por. k. 8 odw, k. 17 odw, 34 odw, 46).

Odnośnie użytkowania rolniczego gruntów stanowiących własność Ł. Z. (1), z zeznań świadków A. K. (k. 192, 77-78,), W. C. (1) k. 192 – 192 odw, 78 od słów „około 8,9 lat temu…” -79, L. L. (1) k. 192 odw, 170 wynika, że świadkowie wiedzą o tym, iż grunty należące kiedyś do rodziców Ł. Z. (1) są obrabiane przez W. M. (1). Wskazywali na to, że A. Z., matka oskarżonego od wielu lat przebywa w Wielkiej Brytanii, oskarżony wyjechał tam w okresie późniejszym. Na terenie Polski został jego ojciec i dwaj bracia, jednakże oni nie zajmują się obrabianiem gruntów a robi to W. M. (1), który dobrze żył z A. i S. Z.. W. C. (1) słuchany w trakcie dochodzenia w 2017 roku twierdził, że S. Z. mówił mu, że przepisał gospodarstwo na syna Ł., ale Ł. nie użytkuje działek rolnych. Mieszka bowiem w Anglii, a do Polski przyjeżdża jedynie odpocząć. Świadkowie L. i K. nie wiedzieli na jakich zasadach rozliczali się W. M. (1) z państwem Z. za to, że W. M. (1) obrabiał ich pole. Tylko świadek W. C. (2) twierdził, że w trakcie rozmowy z S. Z., mającej miejsce w 2016 roku, S. Z. twierdził, że W. M. (1) za mało płaci mu za dzierżawę.

W ocenie Sądu zeznania powyższych świadków należało obdarzyć wiarą. Świadkowie nie mają żadnego interesu w tym, aby zeznawać na korzyść albo niekorzyść oskarżonego. Nie znają dokładnie jego sytuacji ani nie interesują się ustalaniem, jaki rodzaj umowy wiąże jego rodzinę z W. M. (1), na podstawie której to umowy W. M. (1) od wielu lat użytkuje grunty rolne należące do rodziny. Wiedzą jednakże, że gospodarstwa rolnego państwa Z. nie użytkuje nikt z tej rodziny zaś robi to od lat W. M. (1).

W. M. (2) przesłuchany jako świadek w trakcie postępowania przygotowawczego (k. 47-48) zeznał, że ma własnej ziemi ok. 30 ha oraz użytkuje ok. 40 ha należących do innych osób, z czego 10 ha należą do Ł. Z. (1). Wskazał, że grunty należące do oskarżonego użytkuje od 2013 roku do chwili przesłuchania. Wskazał, że państwo Z. nie mają maszyn rolniczych i biorą dofinansowanie do ziemi, którą on użytkuje rolniczo. Ł. Z. (1) zaś od lat zamieszkuje na terenie Anglii. Zeznań, że nigdy nie składał wniosków o dopłaty za grunty należące do oskarżonego a nawet dopłaca do należnego od niego podatku gruntowego, aby nie było zadłużenia, zaś Ł. Z. (1) praktycznie nie ma w Polsce. Plony świadek przeznacza na swoje potrzeby. Świadek wskazywał na to, że hoduje bydło i ma go 100 sztuk.

W. M. (1) dość nieudolnie zmienił swoje zeznania będąc przesłuchiwany jako świadek w postępowaniu sądowym ( k. 191 – 192, 169 – 169 odw). Z jego zeznań wynika, że obrabiał pole należące do oskarżonego na jego zalecenie. Przedtem obrabiał grunty, kiedy ich właścicielem był ojciec oskarżonego. Świadek potwierdził, że nie składał wniosków o dopłaty za grunty stanowiące własność oskarżonego. Twierdził, że w każdej chwili może zrezygnować z obrabiania gruntów, więc nie chciał brać na nie dopłaty. Wskazał, że za to, że obrabiał ziemię oskarżonego i miał z niej plony, oskarżony miał dopłaty. Twierdził, że Ł. Z. (1) interesuje się gruntami, jak jest w Polsce, pyta o pole, interesuje się.

W ocenie Sądu, zmiana zeznań świadka oraz udowadnianie, że zawarł z oskarżonym umowę zlecenia, zmierza jedynie do tego, aby umożliwić oskarżonemu uniknięcie odpowiedzialności karnej, w szczególności zaś uniknięcie zwrotu nienależnie pobranych dopłat (por. treść pisma z k. 199 z którego wynika, że Ł. Z. (2) nie zwrócił pobranych dopłat przyznanych mu za lata 2013 – 2015). Oczywiste jest przy tym, że świadek jest zainteresowany w tym, aby uchronić oskarżonego od odpowiedzialności karnej, a tym samym pozostać z nim w dobrych stosunkach skoro hoduje obecnie 120 sztuk bydła i musi mieć wystraczający areał pozwalający mu zgromadzić odpowiednią ilość paszy dla zwierząt. Mimo zmiany zeznań i tak – zdaniem Sądu – zeznania składane w postępowaniu sądowym potwierdzają, że to świadek użytkował rolniczo grunty oskarżonego. Nie sposób przy tym uwierzyć, że działał w ramach zlecenia, skoro oskarżony praktycznie nie bywa w Polsce, zaś kiedy przyjeżdża zaledwie interesuje się gruntami, pyta o pole. To świadek wie, czego potrzebuje dla swojej hodowli i nie ma wątpliwości, że decyduje o tym co wyhoduje na polu. Fakt, że umowa wiążąca go z oskarżonym nie została sporządzona na piśmie nie ma przy tym żadnego znaczenia, zaś odpowiedź na pytanie o czynsz dzierżawny jest bardzo prosta: jak zeznał W. M. (1) - na podstawie zawartej umowy to świadek obrabiał grunt, uzyskiwał z niego plony, które przeznaczał na potrzeby swojego gospodarstwa, w zamian za co nie musiał płacić czynszu dzierżawnego, gdyż oskarżony uzyskiwał dopłaty. Działanie takie było korzystne dla obu stron, świadek uzyskiwał dostęp do ziemi, którą obrabiał od wielu lat, odkąd właścicielami ziemi byli rodzice oskarżonego. Za to nie musiał uiszczać czynszu dzierżawnego oskarżonemu, który rekompensował to sobie pobierając dopłaty.

Zebrane w sprawie dowody, w tym i wyjaśnienia oskarżonego, potwierdzają, że Ł. Z. (1) po zawarciu z rodzicami umowy darowizny nie zamierzał prowadzić w gospodarstwie produkcji rolnej, nie zamierzał zresztą wracać do Polski. Nie chcąc zostawiać ziemi odłogiem umówił się z W. M. (1), że ten będzie obrabiał jego ziemię, pobierał z niej plony w zamian za co nie będzie musiał mu płacić, gdyż oskarżony zwracał się do (...) o dopłaty. Nie sposób jest zarazem uwierzyć, że oskarżony nie wiedział, na jakich zasadach przyzwane są dopłaty do gruntów rolnych, skoro podpisywał własnym nazwiskiem oświadczenie, że zna te zasady oraz mając na uwadze, że Ł. Z. (1) wychował się na wsi, na gospodarstwie, które prowadzili jego rodzice. Sąd stoi na stanowisku, że osoba wychowana w Polsce, na wsi, zna zasady, na jakich po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaczęto przyznawać rolnikom dopłaty do gruntów rolnych.

Zebrane w sprawie dowody pozwoliły na ustalenie, że Ł. Z. (1) składając wnioski o przyznanie płatności do gruntów w latach 2013-2016 wyczerpał swoim działaniem znamiona przestępstwa z art. 297 § 1 kk. Działał w celu uzyskania dla siebie od instytucji dysponującej środkami publicznymi, czyli (...) dotacji, czyli bezzwrotnego świadczenia finansowego pochodzącego ze środków publicznych o charakterze celowym. Uzyskał bowiem i usiłował uzyskać dotacje poprzez składanie nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, a mianowicie wskazywał w złożonych wnioskach, że w latach 2013 – 2014 użytkuje rolniczo działki gruntu o numerach geodezyjnych (...) w obrębie wsi K., (...) w obrębie O., (...)w obrębie M. Ł., (...), (...) w obrębie R., zaś w okresie 2015 – 2016 że użytkuje rolniczo działki gruntu o numerach geodezyjnych (...) położone w obrębie R. w sytuacji, kiedy tego rodzaju działalności rolniczej nie prowadził.

Jak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie I KZP 3/11 „Penalizacją przewidzianą w przepisie art. 297 § 1 k.k. objęte zostały również zachowania polegające na przedstawieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności istotnych dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci płatności bezpośrednich, w tym, w aktualnym stanie prawnym, także wyodrębnionych płatności uzupełniających” (opubl. OSNKW 2011/6/48, LEX nr 792408, Biul.SN 2011/6/15-16).

Ł. Z. (2) swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 kk i z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk albowiem celem jego działania było doprowadzenie (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Przypisując sprawcy popełnienie przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk należy wykazać, że obejmował on swoją świadomością i zamiarem bezpośrednim (kierunkowym) nie tylko to, że wprowadza w błąd inną osobę (względnie wyzyskuje błąd), ale także i to, że doprowadza ją w ten sposób do niekorzystnego rozporządzania mieniem i jednocześnie chce wypełnienia tych znamion. W ocenie Sądu oskarżony działał z takim zamiarem, bo chciał osiągnąć nienależne płatności do gruntów, jak również wprowadził w błąd (...) podając, że samodzielnie prowadzi produkcję rolną.

Z uwagi na powyższe okoliczności Sąd przypisał oskarżonemu popełnienie czynów opisanych w pkt. 1 – 4 wyroku, przy czym w wypadku czynu zarzucanego oskarżonemu w pkt. IV aktu oskarżenia poprawiono jego kwalifikację prawną na art. 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk tak, aby kwalifikacja ta odpowiadała stawianemu zarzutowi.

Do okoliczności obciążających oskarżonego zaliczono znaczną społeczną szkodliwość przypisanych mu czynów z uwagi na wartość szkód spowodowanych jego działaniem. Oskarżony na skutek swojego działania uzyskał nienależne dotacje w łącznej wysokości 41.737,14 zł.

Jako okolicznością łagodzącą Sąd zaliczył oskarżonemu jego dotychczasową niekaralność sądową (por. treść karty karnej k.89) oraz brak o nim złej opinii w miejscu zamieszkania (por. treść informacji o podejrzanym k. 101, poświadczenia zameldowania k. 102), jak również szczere przyznanie się do winy w postępowaniu przygotowawczym.

Mając na uwadze powyższe oraz stopień zawinienia oskarżonego Sąd skazał go za każdy z czynów na karę w wysokości po 6 miesięcy pozbawienia wolności i orzekł karę łączną w wysokości 1 roku pozbawienia wolności. W ocenie Sądu kara w powyższej wysokości odniesie nie tylko skutek wychowawczy i zapobiegawczy wobec oskarżonego, ale również w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Zdaniem Sądu oskarżony zasłużył sobie na dobrodziejstwo warunkowego zawieszenia wykonania wobec niego orzeczonej kary pozbawienia wolności. Ł. Z. (1) nie był dotychczas karany sądownie, zaś jego dotychczasowy sposób życia zarówno przed, jak i po popełnieniu przestępstw daje podstawę do uznania, że samo zetknięcie się z wymiarem sprawiedliwości odniesie swoje cele wychowawcze i zapobiegawcze, zaś 2 letni okres próby, który nałożył na niego Sąd oraz obowiązek informowania o przebiegu okresu próby, będzie wystarczającym okresem do zweryfikowania zachowania Ł. Z. (1).

Na podstawie art. 46 § 1 kk Sąd zobowiązał oskarżonego do naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwami poprzez zapłatę na rzecz (...) kwoty 41.737,14 złotych.

Na podstawie art. 39 pkt 8 kk w zw. z art. 43 b kk orzeczono środek karny w postaci podania treści wyroku do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie odpisu wyroku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy R. przez okres 2 tygodni.

O kosztach Sąd orzekł na mocy art. 627 kpk, zaś o opłacie na mocy art. 2 pkt 3 ustawy o opłatach w sprawach karnych i z tego tytułu zasądzono od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180,- złotych tytułem opłaty sądowej i obciążono go pozostałymi kosztami sądowymi w sprawie.

Nie będą omawiane jako niemające znaczenia dla ustalenia stanu faktycznego, kwalifikacji prawnej czynów oraz wymiaru kary dla oskarżonego dokumenty z k. 137, zaświadczenia z centralnej bazy danych systemu informatycznego prokuratury k. 90-92, notatki służbowej k. 1.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Modzelewska
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Aneta Frączek
Data wytworzenia informacji: