Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast

II K 176/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Grajewie z 2019-03-22

Sygn. akt II K 176/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 marca 2019 roku

Sąd Rejonowy Grajewie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Andrzej Myśliński

Protokolant: Ewelina Kiler

w obecności Prokuratora Ryszarda Resztaka oraz oskarżyciela z (...) Skarbowego w B. Delegatury (...) w Ł.- A. K.

po rozpoznaniu na rozprawach w dniach: 23 października 2018 roku i 14 marca 2019 roku

sprawy:

1. T. Ł. (1)

urodz. (...) w W.

syna W. i E. z d. J.

oskarżonego o to, że:

jako prezes zarządu (...) Sp. z o.o., działając wspólnie i w porozumieniu z M. R. (1) prowadził i urządzał w dniu 20 kwietnia 2017 roku w lokalu w G. na ulicy (...) bez wymaganej koncesji lub zezwolenia poza kasynem gry bez uprzedniego zarejestrowania gry na automacie o nazwie A. Q. o numerze (...) A. Q. o numerze (...) A. Q. o numerze (...) A. Q. o numerze (...) niezgodnie z art. 6, 14 i 23a ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych,

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 kks w zw. z art. 9 § 3 kks

2. M. R. (1)

urodz. (...) w G.

syna K. i B. z d. K.

oskarżonego o to, że:

I. działając wspólnie i w porozumieniu z T. Ł. (1) urządzał w dniu 20 kwietnia 2017 roku w lokalu w G. na ulicy (...) bez wymaganej koncesji lub zezwolenia poza kasynem gry bez uprzedniego zarejestrowania gry na automacie o nazwie A. Q. o numerze (...) A. Q. o numerze (...) A. Q. (...) A. Q. o numerze (...) niezgodnie z art. 6, 14 i 23a ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych,

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 kks w zw. z art. 9 § 3 kks

II. działając wspólnie i w porozumieniu z A. B. urządzał w dniu 20 kwietnia 2017 roku w lokalu w G. na ulicy (...) bez wymaganej koncesji lub zezwolenia poza kasynem gry bez uprzedniego zarejestrowania gry na automacie o nazwie A. (...) o numerze (...) M. o numerze P. A. M. F. o numerze (...) niezgodnie z art. 6, 14 i 23a ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych,

tj. przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 kks w zw. z art. 9 § 3 kks

III. posiadał w bliżej nieokreślonym czasie, nie później niż do dnia 20 kwietnia 2017 roku w G. w lokalu na ulicy (...) bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć automat do gry A. Q. o numerze (...) A. Q. o numerze (...) A. Q. (...) A. Q. o numerze (...) M. o numerze (...) M. o numerze P. A. M. F. o numerze (...),

tj. przestępstwo skarbowe z art. 107 d kks

3. A. B.

urodz. (...) w B.

syna R. i B. z d. W.

oskarżonego o to, że:

działając wspólnie i w porozumieniu z M. R. (1) urządzał w dniu 20 kwietnia 2017 roku w lokalu w G. na ulicy (...) bez wymaganej koncesji lub zezwolenia poza kasynem gry bez uprzedniego zarejestrowania gry na automacie o nazwie A. (...) o numerze (...) M. o numerze P. A. M. F. o numerze (...) niezgodnie z art. 6, 14 i 23a ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych,

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 kks w zw. z art. 9 § 3 kks

1.  Oskarżonego T. Ł. (1) uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu.

2.  Oskarżonego M. R. (1) w zakresie czynów zarzucanych mu w pkt I i II aktu oskarżenia, uznaje za winnego tego, iż urządzał w dniu 20 kwietnia 2017 roku w lokalu w G. na ulicy (...) bez wymaganej koncesji lub zezwolenia poza kasynem gry bez uprzedniego zarejestrowania gry na automacie o nazwie A. Q. o numerze (...) A. Q. o numerze (...) A. Q. (...) A. Q. o numerze (...) oraz działając wspólnie i w porozumieniu z A. B. na automacie o nazwie A. (...) o numerze (...) M. o numerze P. A. M. F. o numerze (...) niezgodnie z art. 6, 14 i 23a ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, tj. za winnego przestępstwa skarbowego z art. 107 § 1 kks w zw. z art. 9 § 3 kks i za to na podstawie art. 107 § 1 kks w zw. z art. 9 § 3 kks wymierza mu karę grzywny w wymiarze 120 (stu dwudziestu) stawek dziennych określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100,- (stu) złotych.

3.  Oskarżonego M. R. (1) uniewinnia od popełnia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt III aktu oskarżenia.

4.  Oskarżonego A. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 107 § 1 kk w zw. z art. 9 § 3 kks skazuje go na karę grzywny w wymiarze 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100,- (stu) złotych.

5.  Na podstawie art. 30 § 5 kks w zw. z art. 29 pkt 1 kks oraz na podstawie art. 31 § 5 i 7 kks orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa i nakazuje zniszczenie na koszt oskarżonego M. R. (1):

a)  automatu do gry A. Q. o nr (...) zapisanego pod poz. ks. mag. (...),

b)  automatu do gry A. Q. o nr (...) zapisanego pod poz. ks. mag. (...),

c)  automatu do gry A. Q. o nr (...) zapisanego pod poz. ks. mag. (...),

d)  automatu do gry A. Q. o nr (...) zapisanego pod poz. ks. mag. (...)

znajdujących się w magazynie (...) w B.

Delegatura (...) w Ł..

6.  Na podstawie 30 § 5 kks w zw. z art. 29 pkt 1 kks oraz na podstawie art. 31 § 5 i 7 kks orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa i nakazuje zniszczenie na koszt oskarżonych: M. R. (1) i A. B. w częściach po ½:

e)  automatu do gry (...) M. o nr (...) zapisanego pod poz. ks. mag. (...) ,

f)  automatu do gry (...) M. o nr (...) zapisanego pod poz. ks. mag. (...),

g)  automatu do gry A. M. F. o nr (...) zapisanego pod poz. ks. mag. (...)

znajdujących się w magazynie (...) w B.

Delegatura (...) w Ł..

7.  Na podstawie art. 30 § 5 kks orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa:

a)  środków pieniężnych w kwocie 60 zł,

b)  środków pieniężnych w kwocie 585 zł,

c)  środków pieniężnych w kwocie 120 zł,

d)  środków pieniężnych w kwocie 5 zł,

e)  środków pieniężnych w kwocie 60 zł,

f)  środków pieniężnych w kwocie 435 zł,

g)  środków pieniężnych w kwocie 325 zł,

h)  środków pieniężnych w kwocie 40 zł

znajdujących się na kocie sum depozytowych I. Administracji Skarbowej w

B..

8.  Zwalnia oskarżonych: T. Ł. (1), M. R. (1) i A. B. od opłat sądowych i pozostałych kosztów sądowych w sprawie, którymi obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 176/18

UZASADNIENIE

T. Ł. (1) stanął pod zarzutem tego, iż jako prezes zarządu (...) Sp. z o.o., działając wspólnie i w porozumieniu z M. R. (1) prowadził i urządzał w dniu 20 kwietnia 2017 roku w lokalu w G. na ulicy (...) bez wymaganej koncesji lub zezwolenia poza kasynem gry bez uprzedniego zarejestrowania gry na automacie o nazwie A. Q. o numerze (...) A. Q. o numerze (...) A. Q. o numerze (...) A. Q. o numerze (...) niezgodnie z art. 6, 14 i 23a ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych tj. o przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 kks w zw. z art. 9 § 3 kks.

W dniu 01.04.2017 roku właściciel lokalu w G. na ulicy (...) A. C. (1) zawarła umowę najmu lokalu użytkowego z dniem 01.04.2017 roku z (...) sp. z o.o w P. (k.143-145). Umowa w imieniu spółki (...) sp. z o.o w P. została podpisana przez Prezesa Zarządu T. Ł. (1).

W dniach 20-21 kwietnia 2017 roku funkcjonariusze (...)Skarbowego w B. Delegatura (...) w Ł. przeprowadzili kontrolę w lokalu w G. na ulicy (...) ( protokół kontroli k. 6-27 ). W wyniku kontroli zatrzymano urządzenia- automaty o nazwie A. Q. o numerze (...), A. Q. o numerze (...), A. Q. o numerze (...), A. Q. o numerze (...).

W dniu 31 marca 2017 roku T. Ł. (1) przestał być prezes zarządu (...) Sp. z o.o. ( dokumentacja KRS k. 414-416).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zeznań świadków: J. K. k. 398-399 , 94-95, M. R. (2) k. 399, 110-111, A. C. (2) k. 399-400, upoważnienia do kontroli celno-skarbowej k. 2-5, protokołu kontroli k. 6-27, dokumentacji fotograficznej k. 28-81, protokołu przeszukania k. 82-87, protokołu zatrzymania k. 88-93, pokwitowań k. 118-131, 163-170, 188, umowy najmu k. 143-145, umowy podnajmu k. 146-147, danych z KRS k. 152, 404-405, protokołów otwarcia automatów k. 155, 157, 158, 159, opinii biegłego sądowego k. 195-210, umowy podnajmu i oświadczenia k. 245, uchwały wspólników (...) Sp. z o.o k. 409-411, umowy sprzedaży udziałów i aktu notarialnego k. 412-413, protokołu i uchwał (...) Sp. z o.o k. 414-416, postanowienia o umorzeniu dochodzenia k. 445-447.

Oskarżony T. Ł. (1) nie stawił się przed sądem, a w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

W ocenie Sądu nie ma podstaw aby uznać oskarżonego T. Ł. (1) za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu.

Wskazać należy, iż w dniach 20-21 kwietnia 2017 roku funkcjonariusze (...)Skarbowego w B. Delegatura (...) w Ł. przeprowadzili kontrolę ( w oparciu o stosowne upoważnienie k. 2-3, 4-5 ) w lokalu pod adresem G., ul. (...). W wyniku kontroli ujawnili między innymi urządzenia do gier A. Q. oznaczone numerami (...), (...), (...) i (...). Urządzenia powyższe za wyjątkiem (...) było podłączone do sieci i gotowe do gry. Z uwagi na to, że urządzenia te posiadały wygląd i konstrukcję automatów do gier hazardowych, a dokonane oględziny i przeprowadzone przez funkcjonariusza M. R. (2) eksperymenty gier wskazywały, że umożliwiają rozgrywanie gier na automatach funkcjonariusze zatrzymali je do dalszych badań (protokół kontroli z dokumentacją fotograficzną k. 6-81, protokół przeszukania k.82-87, protokół zatrzymania k.88-93). Następnie dokonano komisyjnego otwarcia automatów sporządzając stosowne protokoły (k. 155, 157, 158, 159) jak również wystawiono pokwitowania na wyjęte z automatów środki pieniężne .

Ponadto jak wynika z protokołu kontroli i zeznań M. R. (2) w chwili przybycia funkcjonariuszy (...)Skarbowego stwierdzili oni próbę ukrycia przedmiotów podlegających kontroli, a w lokalu prowadzona była selekcja osób wchodzących.

Jak wynika z opinii biegłego z zakresu mechaniki technicznej, techniki komputerowej urządzenia o nazwie A. Q. o numerze (...), A. Q. o numerze (...) i A. Q. o numerze (...) oferują gry wykazujące cechy gier na automatach, o których mowa w ustawie i urządzenia te powinny podlegać jej przepisom (k. 195-210). Odnośnie A. Q. o numerze (...) biegły podał, iż podczas badań jedynie częściowo zweryfikowano wersje oprogramowania tegoż urządzenia ze względu na niekompletne dane (nie zweryfikowano czy oprogramowanie automatu pracuje poprawnie ani czy prowadzono na automacie jakiekolwiek gry).

Jak podano wyżej w dniu 01.04.2017 roku właściciel lokalu w G. na ulicy (...) A. C. (1) zawarła umowę najmu lokalu użytkowego z dniem 01.04.2017 roku z (...) sp. z o.o w P. (k.143-145). Umowa w imieniu spółki (...) została podpisana przez Prezesa Zarządu T. Ł. (1).

A. C. (3) zeznała, iż jako właścicielka lokalu ul. (...) wynajęła ten lokal. Podała, iż umowę najmu przyniósł M. R. (1) i na niej była już pieczątka i podpis Ł.. Ten ostatni był głównym najemcą, a R. był tylko jego reprezentantem i z nim miała jedynie kontakt.

J. K. zeznała, iż pracowała w lokalu od około miesiąca. Jak przyszła pierwszego dnia do pracy to maszyny do gier już działały i nie wie do kogo one należą. Od czasu do czasu ktoś na nich grał i maszyny te same wypłacają pieniądze za granie po 5 złotych.

Świadek M. R. (2) (k. 399, 110-111) opisał przebieg kontroli w lokalu w G. na ulicy (...) wskazując, że znajdowały się tam między innymi cztery urządzenie do gier A. Q., z których trzy były wyłączone do prądu i sieci oraz gotowe do gry. Przeprowadzone eksperymenty tych urządzeń wykazały, iż są to urządzenia elektroniczne, umożliwiają uzyskanie wygranej pieniężnej, a gra na nich zawiera element losowości.

W ocenie Sądu zeznania przesłuchanych świadków należy uznać za w pełni wiarygodne, ale w związku z ustaleniami w sprawie nie wnoszące niczego istotnego w zakresie odpowiedzialności oskarżonego odnośnie zarzucanego mu czynu.

Jak wynika z protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki (...) Sp. z o.o. w P. z dnia 31 marca 2017 roku (k 414-416) zgromadzenie podjęło uchwałę numer 1 o odwołaniu T. Ł. (1) z Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, uchwała weszła w życie w dniu podjęcia. Jak wynika z dokumentów dotyczących spółki przesłanych z Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (k. 403-416) T. Ł. (1) został powołany do pełnienia funkcji prezesa Zarządu spółki w dniu 29 marca 2017 roku i odwołany z tej funkcji w dniu 31 marca 2017r. W dniu 06 kwietnia 2017 roku oskarżony sprzedał swoje udziały w spółce (k. 412-413).

Oskarżonemu T. Ł. (1) postawiono zarzut popełnienia czynu z art. 107 § 1 kks zgodnie, z którym kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Zgodnie z art. 9 § 3 kks za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Jak wynika z materiałów dostarczonych z KRS oskarżony T. Ł. (1) w chwili zarzucanego mu czynu nie był Prezesem Spółki spółka (...) sp. z o.o w P.. Dla wejścia w życie zmian zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością wystarczając jest podjęcie stosownej uchwały. Wpis ma charakter deklaratoryjny w związku z czym do skutecznego ustanowienia nowego członka zarządu dochodzi już z chwilą podjęcia przez właściwy organ w spółce z o.o. (zgromadzenie wspólników lub radę nadzorczą) stosownych uchwał.

W tej sytuacji oskarżony T. Ł. (1) nie może odpowiadać za przestępstwo z art.107 §1 kks jako osoba zajmująca się sprawami spółki popełnione w dniu 20 kwietnia 2017r. kiedy nie był Prezesem Zarządu.

Oskarżony nie może dopowiadać również jako właściciel spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Jak wynika z umowy sprzedaży udziałów ( k. 412, 413) T. Ł. (1) sprzedał udziały w (...) sp. z o.o w P. innej osobie. Ponadto odpowiedzialność podmiotów zbiorowych reguluje Ustawa z dnia 28.10.2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary. Z ustawy tej wynika, że spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest podmiotem zbiorowym i może odpowiadać dopiero po prawomocnym skazaniu osoby fizycznej działającej w jej imieniu, w tym przypadku Prezesa Zarządu.

Jak wynika z treści postanowienia z dnia 24 maca 2018 roku wydanego przez Naczelnika (...)- (...)Skarbowego w O. umorzono dochodzenie przeciwko T. Ł. (2) o czyn z art. 107 § 1 kks w zw. z art. 9 § 3 kks popełniony w dniu 5 kwietnia 2017 roku z uwagi na fakt, iż czynu nie popełniono. Z treści uzasadnienia wynika, iż powyższe orzeczenie wynikała z faktu, iż T. Ł. (1) w dniu zarzucanego mu czynu nie pełnił funkcji Prezesa Zarządu (...) Sp. z o.o., a co stało w sprzeczności z ustalonym wcześniej stanem faktycznym na podstawie którego wydano postanowienie o przedstawienie zarzutów. Dlatego też z uwagi, iż w dniu popełnienia czynu podejrzany nie pełnił funkcji prezesa wskazanej spółki ustalono, iż czynu nie popełniono i postanowiono jak wyżej ( k. 445-447 ).

Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że mimo podpisania umowy dzierżawy lokalu oskarżony T. Ł. (1) nie jest odpowiedzialny tego, iż jako prezes zarządu (...) Sp. z o.o., działając wspólnie i w porozumieniu z M. R. (1) prowadził i urządzał w dniu 20 kwietnia 2017 roku w lokalu w G. na ulicy (...) bez wymaganej koncesji lub zezwolenia poza kasynem gry bez uprzedniego zarejestrowania gry na automacie o nazwie A. Q. o numerze (...) A. Q. o numerze (...) A. Q. o numerze (...) A. Q. o numerze (...) niezgodnie z art. 6, 14 i 23a ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych tj. o przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 kks w zw. z art. 9 § 3 kks.

W związku z tym Sąd uniewinnił oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu.

O kosztach orzeczono na mocy art. 113 § 1 kks w zw. z art. 626 § 1 kpk, art. 632 pkt 2 kpk obciążając nimi Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Modzelewska
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Myśliński
Data wytworzenia informacji: